Adresa: Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Sastav:

Vesna Bokšić (predsjednica)
Vejsil Cokoja
Dubravka Husić
Marko Arapović
Ana Aničić (administrativno - tehnička podrška)

Nadležnosti:

  • Praćenje realizacije Strategije i AP
  • Obavještavanje Vlade HNK o poduzetim aktivnostima na implementaciji istih
  • Uspostava mehanizama efikasne saradnje i koordinacije s APIK-om