Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije

Komisija za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije RS

Tim za sprečavanje korupcije Tuzlanskog kantona

Tim za sprječavanje korupcije Srednjobosanskog kantona

Tim za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona

Tim za sprječavanje korupcije Kantona 10

Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - APIK