Adresa: Jug I, 76270 Orašje 

Sastav:

Berislav Živković (predsjednik)
Ivanka Stanić 
Martin Vukić 
Asmir Gibić 
Marko Dujak
Administrativno tehnički poslovi: Ružica Filipović

Nadležnosti:

  • Realizacija i provođenje AP
  • Koordinacija aktivnosti svih institucija i javnih službi PK u sprečavanju korupcije