Analiza stanja u oblasti edukacije omladine i generalne javnosti  u pogledu opasnosti i negativnog uticaja korupcije u BiH

Analiza stanja u oblasti edukacije omladine i generalne javnosti u pogledu opasnosti i negativnog uticaja korupcije u BiH

I Sistemsko obrazovanje o temama integriteta i korupcije u BiH

II Nevladin sektor u borbi protiv korupcije u BiH

III Uloga medija: balansiranje između javnih i komercijalnih interesa

Autori:

Radenko Udovičić, Senior ekspert

Mirela Porobić, Junior ekspert

Sarajevo, avgust - septembar 2020.

Kurikulumi 2017:

KURIKULUM Osnovna skola 1-5 razred 2017

KURIKULUM Osnovna skola 6-9 razred 2017

KURIKULUM Srednja skola 2017