ZDK će dobiti Ured za borbu protiv korupcije

Potpisan je memorandum kojim se Vlada Zeničko-dobojskog kantona obavezala na formiranje Ureda za borbu protiv korupcije. Američki ambasador Eric Nelson je poručio da ured mora imati slobodu u radu.

Memorandum o razumijevanju su potpisali direktor Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Stephen Glaser i v.d. premijera ZDK Mirnes Bašić, saopćili su iz Ambasade SAD-a.

Ambasador Nelson je izjavio da je ovo značajan korak u borbi protiv korupcije. Podsjetio je da je korupcija jedan od najdestruktivnijih problema po društvo.

"Korupcija je rak za demokratiju. Ugrožava građane i blokira evropske težnje Bosne i Hercegovine", rekao je i dodao da vlast ima premalo interesa za rješavanje ovog problema.

Pozdravio je potpisivanje ovog sporazuma kojim se obavezuje na osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije u ZDK.

Nelson je naveo da će Ured za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo biti model rada za ured u ZDK.

Ukazao je da će američka podrška uredu biti uslovljena slobodom njegovog rada da bi učinkovitije djelovao i sarađivao s drugim nadležnim institucijama.

Iz ove ambasade su istakli da će im memorandum omogućiti da pruže širok spektar pomoći, uključujući mentorstvo u odgovorima na korupciju, tehničku opremu i pomoć u izradi novih zakona i propisa namijenjenih osnaživanju ovog novog Ureda za borbu protiv korupcije, saopćili su iz Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.