Kontakt:

Adresa: Istočno Sarajevo, Dabrobosanska 26-28, 71123, Istočno Sarajevo

E-mail: kontakt@apik.ba
Telefon: +387 (0)57 322 540
Faks: +387 (0)57 322 547

Rukovodstvo:

Direktor Hasim Šabotić
Zamjenik direktora Dragan Slipac
Pomoćnik direktora (Sektor za prevenciju korupcije) Vladica Babić
Pomoćnik direktora (Sektor za koordinaciju borbe protiv korupcije) Mevludin Džindo
pomoćnik direktora (Sektor za pravne, kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove) Milenko Grujić

Nadležnosti:

a) izrada Strategije za borbu protiv korupcije, te izrada Akcionog plana za prevenciju korupcije;
b) koordinacija i nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana, te davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja;
c) koordiniranje rada javnih institucija u sprječavanju korupcije i sukoba interesa, te analiza pravosnažnih odluka nadležnih organa za procesuiranje sukoba interesa s ciljem sagledavanja pojava koruptivnog djelovanja, obavještavanje nadležnih institucija o zatečenom stanju, kao i preduzimanje ostalih neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
d) praćenje sukoba interesa, davanje preporuka za strategiju upravljanja sukobom interesa u pojedinačnim slučajevima, te izdavanje smjernica za politiku upravljanja sukobom interesa u institucijama vlasti;
e) propisivanje jedinstvene metodologije za prikupljanje podataka o imovinskom stanju javnih službenika;
f) u koordinaciji s nadležnim organima, analiziranje dostavljenih podataka s ciljem utvrđivanja pojava koruptivnog djelovanja, te preduzimanje neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
g) prikupljanje i analiziranje statističkih i drugih podataka, te informiranje svih relevantnih subjekata u Bosni i Hercegovini o rezultatima istraživanja;
h) postupanje po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja u skladu s važećim propisima;
i) koordinacija rada institucija s javnim ovlaštenjima u suzbijanju korupcije;
j) praćenje efekata sprovođenja zakona i podzakonskih akata čiji je cilj prevencija korupcije i davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja, iniciranje aktivnosti u vezi s izmjenama i dopunama postojećih zakonskih rješenja, i njihovo usklađivanje;
k) saradnja s domaćim naučnim i stručnim organizacijama, medijima i nevladinim organizacijama po pitanju prevencije korupcije;
l) saradnja s međunarodnim organizacijama, institucijama, inicijativama i tijelima;
m) uspostavljanje i vođenje baze podataka prikupljenih u skladu s ovim zakonom;
n) razvoj edukativnih programa po pitanju prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, te nadzor nad njihovim sprovođenjem;
o) javno publiciranje informacija o stanju korupcije;
p) informiranje nadležnih institucija i javnosti o obavezama po osnovu međunarodnih pravnih akata, te davanje preporuka za njihovu realizaciju u vezi s prevencijom korupcije;
r) propisivanje jedinstvene metodologije i smjernica za izradu planova integriteta i pružanje pomoći svim javnim institucijama u njihovoj realizaciji;
s) i drugi poslovi u vezi s prevencijom korupcije.