Adresa: Bulevar Mira 1, 76100 Brčko distrikt BiH

Kontakt: Sead Šadić, predsjednik Komisije i glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH, sead.sadic@bdcentral.net
Mustafa Dedić, sekretar Komisije, mustafa.dedic@bdcentral.net

Sastav:

 1. Glavni koordinator Vlade BDBiH (predsjednik Komisije)
 2. Predsjednik Pravosudne komisije BDBiH (zamjenik predsjednika Komsije)
 3. Šef policije BDBiH (Član)
 4. Direktor direkcije za finansije BD BiH (Član)
 5. Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge (Član)
 6. Šef Odjeljenja za obrazovanje (Član)
 7. Predsjednik skupštinske Komisije za bpk (Član)
 8. PredsjednikApelacionog suda BDBiH (Član)
 9. Glavni tužilac Tužilaštva BDBiH (Član)
 10. Glavni revizor Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BDBiH (Član)

Mustafa Dedić, sekretar Komisije, koji pruža administrativno-tehničku podršku radu Komisije

Pored navedenih članova, Komisija ima i dva člana predstavnika NVO koji u radu Komsije učestvuju u svojstvu posmatrača.

Nadležnosti:

 • Saradnja s APIK-om kao i entitetskim nadležnim tijelima, da bi se osiguralo pravovremeno i efikasno provođenje koordiniranih politika za borbu protiv korupcije
 • Koordiniranje rada organa javne uprave, institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica kojaje osnovao Distrikt u sprečavanju korupcije i obavještavanje nadležnih institucija o zatečenom stanju
 • Koordinacija i nadzor nad provođenjem SBK i AP, te davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog provođenja
 • Praćenje efekata provođenja zakona i podazkonskih akata čiji je cilj prevencija korupcije i davanje mišljenja i instrukcija o potianju njihovog provođenja, iniciranje aktivnosti u vezi s izmjenama i dopunama postojećih zakonskih rjšenja i njihovo usklađivanje
 • Procjena potreba za provođenje obuka za BPK
 • Drugi poslovi iz okvira nadležnosti komisije