Adresa: Alije Đerzeleza 2, 77000 Bihać

Sastav:

Šarić Šejla (koordinator) MUP
Amir Džanić (glavni inspektor, načelnik Sektora krim.policije)
Anesa Šupuk 
Midžić Besima (budžetski inspektor za nadzor budžetskih korisnika (Član)
Saračević Almir 
Arijana Šabić 
Aida Osmanović 
Jasmin Musić 

Nadležnosti:

  • Izrada SBK i AP
  • Kontrola i pružanje pomoći kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama, javnim ustanovama i dr.institucijama USK u izradi i provedbi akcionih planova borbe protiv korupcije.
  • Kontinuirano izvještavanje Vlade USK o poduzetim aktivnostima iz svoje nadležnosti