Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde