Adresa: Slatina 2, 75000 Tuzla

Sastav:

1. Miralem Halilović, predsjednik (Ministarstvo unutrašnjih poslova) -  e-mail: sprecavanje_korupcije_tk@muptk.ba;
2. Mirela Tuzlak, član (Ministarstvo pravosuđa i uprave) -  e-mail: mirelat@tk.kim.ba
3. Dženita Bešić, član (Ministarstvo finansija) - e-mail: dzenitab@tk.kim.ba
4. Esmina Divjaković, član (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) - e-mail: jdivjakovic@yahoo.com
5. Fikret Vrtagić, član (Ministartvo obrazovanja i nauke) - e-mail: vfikret@tk.kim.ba;
6. Erna Kusturica, član (Ministarstvo privrede) - e-mail: ernas@tk.kim.ba;
7. Eldina Mulić, član (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) - e-mail: eldinam1981@gmail.com;
8. Merima Čolić, član (Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice) - e-mail: merima.colic@hotmail.com;
9. Edin Nišić, član (Ministarstvo za kulutru, sport i mlade) - e-mail: nedin@tk.kim.ba;
10. Ilhana Šabić, član (Ministarstvo za boračka pitanja) - e-mail: sabicilhana@gmail.com;
11. Smajić Miralem, član (Minisatarstvo zdravstva) - e-mail: mirales@tk.kim.ba;
12. Azra Gavranović, član (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja) - e-mail: gavranovic.a@gmail.com.

 

Nadležnosti.

  • Implementacija aktivnosti predviđenih AP