Šesti izvještaj o napretku IPAK projekta "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u BiH"

ŠESTI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU IPAK PROJEKTA "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u BiH" 

Za period 15. april 2020. godine – 14. juli 2020. godine

Većina predviđenih aktivnosti u izvještajnom periodu provedena je prema planu, uprkos ograničenim mogućnostima za direktnu komunikaciju s korisnicima projekta i nemogućnosti organizacije događaja kao što su obuke, radionice i konferencije zbog pandemijske situacije. Tokom cijelog izvještajnog perioda, projektni tim je svoj rad organizirao prema ograničenjima zbog pandemijskih uvjeta, kako bi osigurao što bolju pravovremenu i nesmetanu provedbu projekta.