Analiza usklađenosti pravnog okvira za suzbijanje korupcije u BiH

Analiza usklađenosti pravnog okvira za suzbijanje korupcije u BiH sa relevantnim međunarodnim standardima

Autori:

Srđan Blagovčanin, Senior Non-Key Expert,

Bojan Kovačević, Junior Non-Key Expert

Materijal je nastao u okviru projekta IPA "Support to implementing anti-corruption strategies in Bosnia and Herzegovina" (EuropeAid/139068/DH/SER/BA). Ovaj projekat finansira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije je odgovornost autora i konzorcijuma predvođenog ECG Summit i ne odražava stavove Evropske unije.

Analiza usklađenosti regulatornog okvira za suzbijanje korupcije u BiH sa referentnim međunarodnim okvirom, pruža normativno analitičku podlogu za procjenu opravdanosti i nivoa/obima potreba za unaprijeđenjem pravnog okvira kroz njegovo usklađivanje s međunarodnim standardima i mapiranje putem preporuka eventualnih pravaca dogradnje pravnog okvira. Analiza je ograničena na normativno komparativnu metodu, tako da istim nisu obuhvaćena pitanja kao što su kvalitet implementacije antikorupcijskih mehanizama ili pitanja stvarne nezavisnosti nadležnih antikorupcijskih tijela. Sama procjena usklađenosti je vršena prema kategorijama/oblastima koje su identifikovane kao najvažnije u oblasti suzbijanja korupcije.